Utdanningsmuligheter i inn- og utland

Noen vet allerede i barnehagen hva de vil bli, mens for andre kan det ta lengre tid å finne drømmeyrket. Andre igjen er mer opptatt av hva de vil lære enn hva de vil arbeide som når de starter på utdanningen. Uansett er det mange muligheter for å kvalifisere seg, om du først har bestemt deg for et studie.I Norge kan du begynne på en fullverdig utdannelse allerede gjennom hvilket linjevalg du gjør når du søker deg inn på videregående. Alt fra flytekniker via reiselivsmedarbeider til aktivitør er eksempler på titler du kan få ved å velge yrkesfaglig studieretning. Du får enten yrkeskompetanse eller fag- eller svennebrev, og hele studieforløpet tar mellom tre og fem år.For andre utdanninger utgjør videregående skole basisen for videre studiemuligheter: Du søker om opptak ved høyskoler og universiteter på bakgrunn av vitnemålet. Karaktersnittet og faktorer som hvilke fagkombinasjoner du har, summeres til et poenggrunnlag som søknaden din vurderes ut fra. Noen utdanninger, slik som medisinstudiet, krever i tillegg at du har tatt spesifikke fag.For de mest populære utdanningene kan det være stor konkurranse, men om du ikke kommer inn på første forsøk finnes det fortsatt muligheter. Både alder og eksempelvis militærtjeneste eller annen høyere utdanning, gir tilleggspoeng, og derfor kan det godt hende du vil komme inn på studiet på et senere tidspunkt. Om det ikke skjer, eller om du har det travelt med å sette i gang med studiene, kan det være svært lurt å undersøke mulighetene for å ta utdanningen i utlandet isteden. Medisinstudier er et godt eksempel, og det finnes veletablerte ordninger for norske studenter som vil ta legeutdanningen utenfor landets grenser.Uansett om du går med en flytekniker- eller legespire i magen, ligger alt til rette for at ønsket skal kunne slå ut i full blomst. Med målrettet planlegging og litt tålmodighet, er drømmeyrket innen rekkevidde.

Ellis Feest